فراکلود در پلن های متنوع

درخواست دمـــو

PAY AS YOU GO

به میزان مصرفتان پرداخت کنید

رایگان

سرویس رایگان

1000 پیام در روز

7 روز نگهداری لحظه ای

تا 1k اندازه پیام

پشتیبانی برنزی

سفارش

۴۵۰,۰۰۰

تومان / ماهانه

سرویس پایه

50000 پیام در روز

7 روز نگهداری لحظه ای

تا 1k اندازه پیام

پشتیبانی نقره ای

سفارش

۷۵۰,۰۰۰

تومان / ماهانه

سرویس حرفه ای

100000 پیام در روز

7 روز نگهداری لحظه ای

تا 1k اندازه پیام

پشتیبانی برنزی

1 کانکتور

سفارش

۱,۳۵۰,۰۰۰

تومان / ماهانه

سرویس پیشرفته

200000 پیام در روز

7 روز نگهداری لحظه ای

تا 1k اندازه پیام

پشتیبانی برنزی

سفارش

QUOTE

سرویس قوی تری نیاز دارید ؟

در لایه سرویس قابلیت مدیریت داده های ورودی، صف با کارآیی بالا ، پردازش درون حافظه ای و پردازش رخدادهای پیچیده در نظر گرفته شده است. در لایه توسعه امکان افزودن ماژول های توسعه ای جهت پشتیبانی از نیازمندی های پردازشی خاص برنامه های کاربردی نظیر پردازش داده های کلان وجود دارد. در لایه منابع نیز انواع منابع .مورد نیاز شبکه، پردازشی و محاسباتی برای پشتیبانی از استقرار سامانه و ماژول های آن در نظر گرفته شده است

سفارش

OUR CLIENT

مشتــریان ما