پلتفرم ابری‌ (سکوی اینترنت اشیا)

راهکار مقیاس پذیر مدیریت و فرآوری داده های اینترنت اشیا
برای توسـعه خدمات هوشـمند

درخواست دمـــو

خدمات هوشمند

SMART SERVICES

خدمات هوشمند

آنچه که یک خدمت هوشمند را از یک خدمت الکترونیکی متمایز می کند، داده و اطلاعات است. خدمات الکترونیکی اتوماسیون فرآیندها بوده است که اغلب حجم قابل توجهی از داده ها نیز در آنها تولید و انباشت می شود؛ ولی هدف خدمات هوشمند تبدیل داده ها به خدمت و به عبارت دیگر خلق ارزش افزوده از محل انباشت داده ها است.

DATA PROCESS STEPS

مراحل فرآوری داده ها

SERVICES

خدمات قابل ارائه در فراکلود

- توسعه سریع خدمات کاربردی و هوشمند در بخشهای سلامت، کشاورزی، حمل و نقل، ساختمان و غیره
- داشبورد مدیریت یکپارچه و سلف سرویس برای توسعه کسب و کارهای اینترنت اشیاء
- توسعه کاربردها و خدمات هوشمند بلادرنگ و مکان محور
- مدیریت و کنترل بر روی امنیت داده ها و حفظ حریم خصوصی
- کاهش هزینه تمام شده پروژههای اینترنت اشیا در سطح صنایع و شهرهوشمند
- ارائه API و مدیریت دسترسی ها و یکپارچه سازی اشیاء با خدمات تجاری
- پردازش داده های مرتبط با اینترنت اشیاء و ارائه سرویس های داده محور
- دسترسی به کاتالوگ داده های باز

DATA
MANAGMENT

تحلیل داده های کلان اینترنت اشیا

فراکلود یک پلتفرم برای مدیریت داده های اینترنت اشیاء است که مجموعه ای از قابلیتهای عمومی را برای جمع آوری و پردازش داده های تولید شده توسط سنسورها و تجهیزات هوشمند عمومی در سطح شهر و یا بصورت اختصاصی در صنایع و کسب و کارهای مختلف ارایه می کند. این پلتفرم می تواند از توسعه برنامه های کاربردی مختلف بر روی مجموعه داده های جمع آوری شده پشتیبانی کند و امکان اجرای سیاستهای مورد نیاز در پردازش و دسترسی به داده ها را فراهم کند.

WORLD

کاتالوگ داده های ایران و جهان

بیش از ۱۰۰۰ لایه داده مکانی:
- انرژی و محبط زیست
- کشاورزی
- شهری
- روستایی
- اقتصادی
- …

موارد کاربرد سکوی اینترنت اشیای فراکلود

IOT USAGE

موارد کاربرد سکوی اینترنت اشیای فراکلود

مدیریت هوشمند انرژی:
قابلیت ثبت و پردازش اطلاعات تولید، انتقال و مصرف حامل های انرژی در طول زنجیره ارزش از صنایع بالادستی تا پایین دستی
اندازه گیری تلفات و تحلیل ناهنجاری ها
مدیریت هوشمند سوانح:
قابلیت پردازش لایه های مختلف داده ای برای شناسایی سوانح در محدوده وسیع جغرافیایی، پردازش آثار ناشی از سوانح،
بررسی وسعت اثر سوانح، تجمیع کانال های مختلف ارتباطی، و کمک به اجرای فعالیت ها جهت مدیریت هوشمند بحران

DASHBOARD

داشبورد مدیریت API ها