فــــرا کلود

زیر ساخت یکپارچه ابری

سکوی فرآوری و هوشمندسازی داده ها بصورت ابری و سازمانی

درخواست دمـــو

درباره فراکلود

فراکلود یک پلتفرم برای مدیریت داده‌ها است که مجموعه ای از قابلیت ها را برای جمع آوری و پردازش داده‌های تولید شده در سطح شهر و یا به صورت اختصاصی در صنایع و کسب وکارهای مختلف ارئه می کند. این پلتفرم می تواند از توسعه برنامه‌های کاربردی مختلف بر روی مجموعه داده‌های جمع آوری شده پشتیبانی کند و امکان اجرای عملیات مورد نیاز در پردازش و دسترسی به داده‌ها را فراهم کند.

مشاهده بیشتر

ABOUT
FARA CLOUD

پرداخت بر اساس <br/> میزان استفاده

پرداخت بر اساس
میزان استفاده

مقیاس پذیری <br/> سریع

مقیاس پذیری
سریع

مدیریت <br/> داده های کلان

مدیریت
داده های کلان

پردازش و اعلان <br/> هشدارها

پردازش و اعلان
هشدارها

تامین امنیت <br/> داده ها

تامین امنیت
داده ها

قابلیت تجاری سازی <br/> داده ها

قابلیت تجاری سازی
داده ها

امکان تعریف <br/> انواع سنسور و تجهیرات

امکان تعریف
انواع سنسور و تجهیرات

پردازش بلادرنگ <br/> جریان داده ها

پردازش بلادرنگ
جریان داده ها

هوشمندسازی <br/> داده ها

هوشمندسازی
داده ها

DASHBOARD

محیط کاربری

فراکلود ماموریت خود را کاهش پیچیدگی های فنی و فرایندی تا حد ممکن و در سمت کاربران خود می داند. این موضوع به خوبی در محیط اختصاصی که هر کاربر جهت عملیات مورد نظر خود نیاز دارد، قابل مشاهده است.

اطلاعات بیشتر

SOLUTION

راهــــکار هـا

ARCHITECTURE

معماری فراکلود

فراکلود شامل لایه های دسترسی، لایه مرکزی ارایه سرویس، لایه ماژول های قابل توسعه، لایه منابع و برخی موضوعات بین لایه ای می باشد. در لایه دسترسی در حال حاضر موجودیت های سازمان، فراهم کنندگان داده، برنامه‌های کاربردی و تجهیزات وجود دارد. در لایه هسته مرکزی ارایه سرویس قابلیت مدیریت داده‌های ورودی، پردازش صف کلان مقیاس، پردازش در حافظه و پردازش رخدادهای پیچیده در نظر گرفته شده است. در لایه توسعه امکان افزودن ماژول های توسعه ای جهت پشتیبانی از نیازمندی های پردازشی خاص برنامه‌های کاربردی نظیر پردازش داده‌های کلان وجود دارد. در لایه منابع نیز انواع منابع مورد نیاز شبکه، پردازشی و محاسباتی برای پشتیبانی از استقرار سامانه و ماژول های آن در نظر گرفته شده است. کارکردهای بین لایه ای نیز شامل موضوعات مرتبط با امنیت (نظیر امنیت ارتباطات و داده‌ها)، یکپارچه سازی (نظیر مدیریت API ها و صف)، مدیریت عملیات (نظیر نظارت و پشتیبانی) و مدیریت کسب وکار (نظیر کنترل حساب ها و مشترکین ) می باشد.

اطلاعات بیشتر

OUR CLIENT

مشتــریان ما